Oferta

Oferta

Od 2007 roku współpracujemy z międzynarodowymi i lokalnymi organizacjami, w tym deweloperami, inwestorami, przedstawicielami
sektora publicznego.

Świadczymy usługi doradztwa, organizacji oraz nadzoru nad procesem inwestycyjnym w sektorze budownictwa. Wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach realizacji, począwszy od przygotowania inwestycji, poprzez etap realizacji aż po wsparcie obsługi posprzedażowej.

Zakres naszych usług

Ofertujemy pełen zakres wsparcia procesu przygotowania Inwestycji budowlanej uwzględniający m.in. analizę koncepcyjną oraz techniczną, weryfikację dokumentacji oraz przeprowadzenie procedur formalno-prawnych.

Zajmujemy się kompleksowym przeprowadzeniem procedury przetargowej związanej z wyborem Generalnego Wykonawcy Inwestycji, obejmującej przygotowanie przetargu, analizę ofert, spotkania koordynacyjne aż po finalną procedurę podpisania umowy

Pełnimy funkcję wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją procesu budowlanego, nasz zespół doświadczonych Inspektorów zapewnia kompleksową kontrolę realizacji inwestycji. Zakres działań obejmuje: regularne kontrole oraz odbiory prowadzonych prac zarówno pod kątem technicznym jak i BHP, analizę dokumentacji, uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych, akceptację materiałową oraz weryfikację zasadności robót dodatkowych.

Zapewniamy kompleksową obsługę realizacji procesu inwestycyjnego przeprowadzoną przez zespół doświadczonych inżynierów oraz menadżerów. Specjalizujemy się w realizacji wszystkich etapów procesu, koordynacji oraz weryfikacji prac projektowych, przeprowadzeniu przetargu na generalnego wykonawcę, zarządzaniem realizacji obiektu budowlanego aż po zakończenie Inwestycji i przeprowadzenie odbiorów końcowych.

Nasi specjaliści udzielą wsparcia w zakresie analiz oraz doradztwa techniczno-użytkowego różnego rodzaju obiektów budowlanych. Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów dostosowujemy nasze działania do przedstawionych potrzeb, prowadzimy realizacje w obszarze ochrony zabytków, renowacji budynków, prac rozbiórkowych jak również audytów technicznych.